Kerst in Puglia begint écht op 8 december: dat is de dag waarop de kerstbomen neergezet en versierd worden en alle andere prullaria (heel erg kitsch hier) tevoorschijn worden gehaald. 8 december is het feest van de onbevlekte ontvangenis. Dit dogma heeft niets te maken met dat Maria maagd is gebleven toen Jezus geboren werd. De onbevlekte ontvangenis slaat op Maria’s eigen geboorte (op 8 september – 9 maanden na 8 december dus) en betekent dat Maria, die op ‘normale wijze’ verwekt is, geboren is zonder erfzonde. Dus waarom begint de kerstperiode op deze dag?

Waar komt dit vandaan?

De vroegchristelijke kerk hield zich intensief bezig met de vraag welke aard Jezus Christus had gehad: was hij God, mens of beide? In de 4e eeuw leidde dit tot heftige debatten. Er waren stromingen die Jezus vooral als mens zagen, een mens die later Goddelijke kwaliteiten had gekregen. Andere stromingen stelden dat Jezus in de eerste plaats God was, God die als mens op aarde was verschenen.

Men werd het eens over een geloofsbelijdenis die stelde dat Jezus zowel God, mens en Heilige Geest in één substantie was. Hoewel de controverse over de aard van Christus nog vaker zou opduiken, had de meerderheid van de kerk besloten de leer van de Drie-eenheid te aanvaarden. Dit had ook consequenties voor de positie van Maria. Zij had immers zowel mens als God gebaard.

De katholieke kerk ziet de mens als van nature zondig. Adam en Eva hebben als eerste mensen tegen God gezondigd en zijn daarvoor gestraft. Ieder mens neemt deze zonde bij zijn of haar geboorte mee de wereld in. Deze zogeheten erfzonde kan alleen door de doop worden weggenomen. Maria is niet gedoopt, dat was toen nog niet gebruikelijk, en zou daarom zondig op aarde zijn gekomen. Kon Maria als zondig mens wel uitverkoren zijn geweest om Jezus ter wereld te brengen?

Definitieve uitspraak 

De vroege kerkvaders waren zich bewust van deze lacune in de leer en stelden zich de vraag: was Maria van deze zonde uitgezonderd? Het duurde echter tot 1854 voordat Paus Pius IX (1792-1878) de stelling dat Maria zonder zonde was geboren in de officiële kerkleer opnam. Pius moest in die tijd zijn autoriteit als paus herstellen. Dan is een definitieve uitspraak over een al eeuwen beklonken kwestie een mooie gelegenheid om de pauselijke positie te benadrukken. Met “grote vreugde” wordt in een pauselijke encycliek verkondigd dat Maria onbevlekt, dat wil zeggen zonder zonde, ter wereld is gekomen.

De onbevlekte ontvangenis is een ingewikkelde kwestie. De discussie over de aard van Jezus en Maria is soms ook voor katholieken niet precies te volgen. De invoering van het dogma in 1854 lijkt langs veel Nederlanders heen te zijn gegaan. Het lijkt daardoor een kwestie van “de klok wel horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt”.

Weten de Italianen het wel?

Of men in Italië eigenlijk wel precies weet wat 8 december betekent is mij niet bekend. Deze dag is voor hen vooral de dag waarop de kerstboom mag worden opgezet en het kerstmenu wordt bedacht. Zoiets als de dag na Sinterklaas in Nederland.

Wist jij wat de onbevlekte ontvangenis precies inhoudt? Als je er überhaubt al van gehoord had?

Bron: http://www.geschiedenisbeleven.nl